در سال جهش تولید جهت حمایت از شرکت ها و واحد های فناور مستقر در پارک علم وفناوری استان سمنان و تسهیل ارائه خدمات به این شرکت ها، جلسه ای در تاریخ 24 فروردین ماه در محل پارک علم وفناوری استان سمنان با حضور مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین سرکار خانم دکتر مریم ملونی و کارشناسان آن معاونت به صورت ویدیو کنفرانس و همچنین مدیر عامل محترم صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان سرکار خانم مهندس عجم...

به منظور حمایت از شرکت ها و واحد های فناور مستقر در استان سمنان و تسهيل ارایه خدمات به اين شرکت ها، جلسه ای در تاریخ 1 بهمن ماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با  حضور مدیرکل محترم دفتر نوآوری وکسب وکارهای نوین سرکار خانم دکتر مریم ملونی وکارشناسان آن معاونت به صورت ويديو كنفرانس و همچنين مدیر عامل محترم صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان سرکار خانم مهندس عجم زمانی به میزبانی جناب آقاي دکتر ...