از کجا شروع کنم؟

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان سمنان به شرح پیوست می باشد.
سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده می شود. .
یکی از وظایف صندوق ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می­ باشد.

فراخوان جذب نیرو

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان در نظر دارد دو نفر از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه حضوری و طی مراحل گزی...

صدور ضمانت‌نامه

صدور ضمانت‌نامه از خواسته‌های بسیاری از شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی به‌ویژه شرکت‌های نوبنیان پژوهشی و فناوری...

همکاران ما

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
شرکت های دانش بنیان سمنان، گلستان و مازندران

صندوق نوآوری و شکوفایی

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
تعداد کل شرکت های دانش بنیان

درخواست استعلام