از کجا شروع کنم؟

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان سمنان به شرح پیوست می باشد.
سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده می شود. .
یکی از وظایف صندوق ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می­ باشد.

چگونه دانش بنیان شویم؟

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان به منظور آشنایی هرچه بیشتر شرکت ها و واحد های فناور با شرایط و ضوابط دانش بنی...

همکاران ما

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
شرکت های دانش بنیان سمنان، گلستان و مازندران

صندوق نوآوری و شکوفایی

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
تعداد کل شرکت های دانش بنیان

درخواست استعلام