از کجا شروع کنم؟

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان سمنان به شرح پیوست می باشد.
سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای، در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده می شود. .
یکی از وظایف صندوق ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می­ باشد.

چگونه دانش بنیان شویم؟

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان به منظور آشنایی هرچه بیشتر شرکت ها و واحد های فناور با شرایط و ضوابط دانش بنی...

شرایط صدور ضمنات نامه

یکی از اصلی ترین خدمات صندوق، صدور انواع ضمانت نامه است.   صندوق سمنان در نظر دارد به منظور حمایت ه...

چگونه دانش بنیان شویم؟

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان به منظور آشنایی هرچه بیشتر شرکت ها و واحد های فناور با شرایط و ضوابط دانش بنی...

همکاران ما

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
شرکت های دانش بنیان سمنان، گلستان و مازندران

صندوق نوآوری و شکوفایی

۰
شرکت های تسهیلات گرفته
۰
مبلغ کل تسهیلات اعطایی(میلیون تومان)
۰
تعداد کل شرکت های دانش بنیان

درخواست استعلام