شرکت ابداع گران پدیده (E.G.P.)، در سال 1377 با هدف خوداتکایی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و کلیه صنایع مربوطه داخلی، تأسیس و در سال 1379 با بکارگیری ماشین آلات ساخت کشور به بهره برداری رسید. این شرکت توانسته است با ارائه تولیداتی مطابق استانداردهای شرکت نفت (IPS)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و وزارت نیرو (IPD...