یکی از اصلی ترین خدمات صندوق، صدور انواع ضمانت نامه است.   صندوق سمنان در نظر دارد به منظور حمایت هرچه بیشتر از شرکت ها و واحدهای تولیدی، انواع ضمانت نامه را با شرایط تسهیل شده نسبت به بانک ها ارائه نماید.   مراحل دریافت ضمانت نامه: 1-مراجعه سایت صندوق سمنان به آدرس WWW.SEMRTF.IR 2- تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه (بخش ضمانت نامه) 3- تماس با شماره 32395075-023 ( وا...

صندوق دانش بنیان پژوهش و فناوری استان سمنان در نظر دارد به منظور حمایت هرچه بهتر از شرکت های دانش بنیان ، واحد های فناور و نوآور اقدام به صدور انواع ضمانت نامه با شرایط تسهیل تر نسبت به بانک ها نماید. شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور با توجه به نواوری در حوزه فعالیت خود گام بزرگی در راستای پیشرفت صنعت و رفع نیازهای کشور برمی دارند. اما به دلیل ریسک بالا در این زمینه همواره در فعالیت های مال...