جعاله

تسهیلات جعاله یکی دیگر از تسهیلاتی است که صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی و واجد شرایط با شرایط ذیل پرداخت می‌کند.
۱- تسهیلات بلند مدت تولید صنعتی
شامل خرید ماشین‌آلات، هزینه سرمایه ثابت با دوره‌ی بازگشت حداکثر ۷ ساله
۲- میان مدت قبل از تولید صنعتی
شامل آماده‌سازی خط تولید، تجهیز کارگاه، طراحی صنعتی، بازاریابی و تامین دفتر اداری با بازپرداخت حداکثر ۵ ساله ۳- سرمایه در گردش
تا سقف ۵۰ میلیارد ریال