قرض الحسنه

یکی از تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی، تسهیلات قرض الحسنه برای نمونه‌سازی محصولات دانش‌بنیان است. صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان تسهیلات مذکور را تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال و با نرخ ۴% و دوره بازپرداخت حداکثر ۳ ساله به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌کند.