فرآیند دریافت ضمانت نامه

۱- تکمیل کردن مشخصات خواسته شده در قسمت درخواست اولیه صدور ضمانت نامه
۲- ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت با توجه به مستندات ارسالی اولیه توسط صندوق در کوتاهترین زمان ممکن
۳-اعلام نتیجه اعتبار سنجی به شرکت از طریق ایمیل
۴- ارسال مدارک تکمیلی برای عقد قرارداد
۵- تنظیم و عقد قرارداد

لطفا به منظور کسب راهنمایی بیشتر با شماره ۳۲۳۹۵۰۷۵-۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

در صورت ارسال نکردن اظهارنامه درخواست شرکت ها بررسی نمی شود.

فرم درخواست اولیه شرکت جهت صدور ضمانت نامهنوع ضمانت نامه (درخواستی)