فرآیند دریافت ضمانت نامه

۱- تکمیل کردن مشخصات خواسته شده در قسمت درخواست اولیه صدور ضمانت نامه
۲- ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت با توجه به مستندات ارسالی اولیه توسط صندوق حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری
۳- ارسال فایل مدارک خواسته شده توسط صندوق از طریق ایمیل درخواست اولیه شرکت
۴- بررسی پرونده در کارگروه اعتبار و اطلاع رسانی
۵- تنظیم قرارداد
۶- عقد قرارداد در محل صندوق

*لطفا به منظور کسب راهنمایی بیشتر با شماره ۳۲۳۹۵۰۷۵-۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

*در صورت ارسال نکردن اظهارنامه درخواست شرکت ها بررسی نمی شود

فرم درخواست اولیه شرکت جهت صدور ضمانت نامه

نوع ضمانت نامه (الزامی)

آیا در حال حاضر اعضا یا خود شرکت چک برگشتی یا اقساط معوق دارند؟ (الزامی)
بلهخیر

* برای اشخاص حقوقی، ارسال اظهارنامه و صورت های مالی الزامی است، در غیر این صورت، درخواست شرکت بررسی نمی شود.