1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
نام کاربری یا رایانامه
 
گذرواژه
 

هدف از اين دستورالعمل تشريح نحوه تکميل و ارایه‌ی گزارش‌هاي مرحله‌اي و نهايي طرح‌هاي مصوب صندوق مي‌باشد؛

اين دستورالعمل در مورد کليه طرح‌هاي مصوب کميته تخصصي که بر اساس تفاهم‌نامه جهت اجرا به مجري ابلاغ گرديده است، کاربرد دارد؛

مسئوليت‌ها:

مسئوليت تهيه، تکميل و ارایه‌ی گزارش بر عهده مجري پروژه مي‌باشد؛

تبصره ١: نسخ تهيه شده توسط مجري بايد طي نامه‌اي (رسمي) از طرف مجري، به صندوق تحويل داده شود؛

تبصره ٢: ارایه‌ی گزارش براي دريافت اعتبارات بعدي، ضروري مي‌باشد؛

تبصره ٣: براي ارایه‌ی گزارش، بايد سه موضوع شکل ظاهري و فصل بندي و محتويات، که در زير توضيح داده شده است، مورد توجه قرار گيرد؛

تعداد گزارش‌ها

الف- ١- گزارش مرحله‌اي ( پيشرفت کار): يک نسخه صحافي شده (از ارسال گزارشات تک يا چند برگي جداً خودداري شود؛)

الف-٢- گزارش نهايي: يک نسخه صحافي شده بهمراه مقالات چاپ شده و لوح فشرده حاوي فايل گزارشات و مقالات

تبصره٣ : گزارش‌هاي مرحله‌اي بايد در دوره‌هاي سه ماه تهيه شود و به صندوق تحويل گردد؛

شکل ظاهري گزارش

رنگ جلد: رنگ جلد گزارش و موارد ثبت شده روي آن بايستي مطابق جدول زير باشد؛

 

 

 

گروه

رنگ جلد

فني و مهندسي

سياه

علوم پايه

قهوه اي

کشاورزي

زرشکي

پزشکي

سبز

ميان‌گروهي

طوسي

علوم انساني

آبي

 

تبصره ٥: طرح روي جلد گزارشات نهايي بايد بصورت نمونه ارایه‌ی شده در زير باشد؛

 

 


گزارش نهايي

طرح‌تحقيقاتي
(عنوان‌طرح)

کدطرح

مجري

تاريخ‌خاتمه
 

 

(توجه: آرم صندوق را از اين آدرس تهيه فرماييد؛)

٢-٥- تايپ: تايپ مدارک بايستي توسط نرم افزار Word 2007 به‌بالا صورت گيرد؛

تبصره ٦: براي لغات فني داراي معادل فارسي حتي‌المقدور از معادل‌هاي فارسي استفاده شود، ليکن در همان صفحه، به صورت پاورقي، معادل انگليسي آن ذکر شود؛

شماره گذاري مطالب:

فصول: در صورت نياز به شماره‌گذاري، بخش‌هاي هر فصل به ترتيب از شماره ” ١ “ شماره‌گذاري شوند؛

شماره هر فصل، قسمت يا بند و فرمول‌ها به ترتيب از راست به چپ نوشته مي‌شود مانند:

١-٣-

١-٣-١-

شکل‌ها: بايستي داراي شماره باشند؛ شماره شکل در زير شکل و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود:

(شماره شکل ـ شماره فصل)

جداول: بايستي داراي شماره باشند؛ شماره جدول در بالاي آن و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود:

(شماره جدول ـ شماره فصل)

فرمول‌ها، معادلات و روابط: بايستي داراي شماره باشند؛ شماره آنها در انتهاي سمت راست صفحه و در داخل پرانتز به ترتيب زير نوشته شود:

(شماره معادله ـ شماره فصل)

صفحات: شماره صفحات در پايين هر صفحه و در وسط تايپ شود (ضمایم نيز بايستي داراي شماره صفحه باشند)؛

ترتيب موضوعات:

ترتيب موضوعات بر اساس موارد زير است:

صفحه عنوان

چکيده

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست نمودارها

نشانه‌ها ي رياضي و علایم اختصاري

اظهار مبني بر بکربودن متون

تشکر و قدر داني

منابع و ماخذ

فصول گزارش

چکيده لاتين

مراجع

پيوست‌ها

مقالات ISI چاپ شده (در صورت وجود)

محتويات گزارش:

صفحه عنوان: شامل نام پروژه به فارسي و انگليسي است که بايستي نام مجري پروژه در زير عنوان نام دستگاهي که مجري در آن مشغول می‌باشد، آورده شود؛

چکيده : چکيده گزارش بايد حداکثر در ٣٠٠ کلمه و يک صفحه باشد که به خواننده تصويري کلي و واضح از چگونگي و اهداف طرح را ارایه‌ی نمايد؛ در چکيده بايد به سوالات زير پاسخ داده شود:

- تحقيق از کجا منشا گرفته است؟ (ذکر مسئله مورد تحقيق و فرضيات اساسي)

- چرا اين تحقيق انجام شده است؟ (توجيه مختصر ضرورت انجام تحقيق)

- چگونه اين تحقيق انجام شده است؟ (ذکر روش مورد استفاده در تحقيق)

- تحقيق به چه نتيجه‌اي رسيده است؟ (الگوهاي کلي ملاحظه شده داده‌هاي حاصل از تحقيق)

- نتيجه تحقيقات چه کاربردي دارد؟

تبصره ٧: در مورد گزارشات مرحله‌اي (پيشرفت کار)، اين موارد در ارتباط با همان مرحله آورده شود؛

مقدمه:

اين بخش، بيان ساختار کلي گزارش مي‌باشد که به محقق کمک مي‌کند تا تمام مطالب لازم را تشريح کند و آنها را در کوتاه‌ترين جملات سازمان‌دهي کند؛ هدف از اين بخش عبارت است از ساخت مباني نظري و چهارچوب فکري است که تحقيق برپايه آنها پي‌ريزي شده است؛ اين کار با مرور منابع مختلف و تحقيقات گذشته و در نهايت مشخص کردن مباحث ارزشمند براي تحقيق، مسائل مورد اختلاف و سوالاتي که تاکنون پاسخ داده نشده‌اند، انجام مي‌گيرد؛ منابع و مطالب اعلام شده در متن مقدمه بايد با شماره رفرنس مشخص گردد؛

روش تحقيق/مواد و روش‌هاي آزمايش:

اين فصل به تشريح جزیيات روش مورد استفاده در تحقيق و تبيين چگونگي بدست آوردن داده‌هاي تحقيق، مي‌پردازد اين روش‌ها ممکن است فعاليت‌هاي آزمايشگاهي، به‌کارگيري يک برنامه رايانه‌اي، مصاحبه با مردم يا آمارگيري و حتي استفاده از برخي حوادث تاريخي باشد که اصول و کليات آن در پروژه مصوب قبلاً توسط محقق ذکر شده است؛ با توجه به حجم مطالب ممکن است محقق اين فصل را به چند بخش تقسيم کند؛ مثلاً پروتکل آزمايشات مختلف، روش‌هاي رياضي و رايانه‌اي، تجـــزيه و تحليل‌هاي آماري و... در بخش‌هاي جداگانه قرار مي‌گيرد؛

تحليل نتايج و بحث:

در اين فصل الگوهاي ملاحظه شده در نتايج و ارتباط آنها با مسئله و فرضيه تحقيق نشان داده مي‌شود؛ ارايه‌ی جداول خلاصه نتايج و شکل‌هاي مناسب در اين فصل بايد به نحوي ارایه‌ی شود که هر خواننده عادي بتواند نتايج حاصل از طرح را درک نمايد؛ به طور کلي مباحث ذيل بايد در اين قسمت بيايد:

- روش تهيه داده‌ها؛

- تحليل نتايج خام حاصل از تحقيق انجام شده؛

- مقايسه نتايج حاصل از روش‌هاي مختلف در تحقيق انجام شده؛

- مقايسه نتايج حاصل از تحقيق انجام شده با تحقيقات قبلي؛

تبصره ٨: در صورتيکه مقالات علمي يا هرگونه دستاورد علمي ديگري از اجراي طرح حاصل شده باشد، بايد در متن گزارش نهايي گنجانده شود و خلاصه هر کدام از مقالات نيز در طرح نگارش يابد؛

نتيجه‌گيري و کاربرد:

اين فصل بايد به روشني نشان دهد که تحقيق انجام يافته، مشارکت مهمي در توسعه پيکرة دانش بدنبال دارد؛ در اين فصل سئوالات مرتبط با تحقيق، چارچوب سير کلي اين تحقيق و تحقيقات گذشته مطرح مي‌شود و اعلام مي‌گردد که يافته‌هاي اين تحقيق با يافته‌هاي کدام تحقيق قبلي، موافقت يا مخالفت دارد؛ چرا اين موافقت يا مخالفت‌ها وجود دارد و چگونه توجيه مي‌شود؛ هر يک از قسمت‌هاي اين بخش بايد با توجه به سوالات و فرضيات مختلف تحقيق داراي شماره‌ی عناوين مستقل باشند و هر قسمت به بخش مربوط در فصل ارجاع دهد، تا خواننده دريابد که نتيجه‌گيري انجام شده براساس کدام قسمت از يافته‌هاي فصل است؛

در اين بخش نتايج کلي تحقيق عنوان مي‌شود و معمولاً نتيجه‌گيري به صورت کيفي، بيان مي‌گردد و محقق بينش جديد خود را از مسئله، براساس کارهاي خود و ديگران، بيان مي‌دارد؛ نتيجه‌گيري کلي، بايد بسيار ساده و خلاصه بيان شود؛ نتيجه‌گيري گزارش بايستي عمدتاً براساس يافته‌هاي حاصل از کار تحقيقي، انجام شده توسط محقق باشد؛

در اين بخش همچنين کاربردهاي نظري يافته‌ها بيان مي‌شود؛ هدف از بيان اين موارد آن است که به خواننده نشان دهد که تحقيق حاضر، نه‌تنها در روشن شدن موضوع و سوالات مورد نظر مشارکت داشته است بلکه در گسترده‌تر نمودن پيکرة دانش، نيز مثمرثمر خواهد بود؛

کاربردهاي نظري و تحقيقاتي نيز بايد در اين بخش بيان شود؛ اين توضيحات، بايد کوتاه و ساده و صريح بيان شوند؛

در پايان اين بخش بايد تحقيقات آتي عنوان گردد که هدف از نوشتن اين بخش، عبارت از کمک به ساير محققان در انتخاب و طراحي تحقيقات آتي است؛ پيشنهاد تحقيق مي‌تواند، شامل موضوع يا روش جديد تحقيق يا هر دو آنها باشد؛ اين بخش بايد شامل سوالات جديدي باشد که محقق، در اثر تحقيق خود يا با مطالعه کارهاي سايرين، خلق کرده است؛

مراجع:

مراجع در آخر پروژه با روش استاندارد مرجع نويسي، مطابق مثال‌هاي زير آورده شود:

[1] P؛J؛ Fellows، Food Processing Technology؛ ELLIS HORWOOD LIMITED؛ 1990، pp؛100-105؛

[2] K؛Zarrabi، “Estimation of Metal Temprature”، Int؛ J؛ Pressure Vessl& Piping 69(1996)، pp؛ 240-270؛

[٣]، ماساکي ايمايي؛ ” روش‌هاي بهبود مستمر “، ترجمه: حيدر اميريان، انتشارات چلنگري، ١٣٧٨

[٤] محمد يونسي، ” طراحي قالب به کمک CAD/CAM “، پروژه کارشناسي ارشد، دانشگاه زاهدان، ١٣٧٥

پيوست‌ها :

به منظور دسترسي آسان، پيوست‌ها در انتهاي پروژه قرار مي‌گيرند؛

قرار دادن پيوست‌ها در متن اصلي، باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب ارایه‌ی شده مي‌گردد؛ هر پيوست به يک موضوع اختصاص مي‌يابد؛

- در صفحه اول هر پيوست، در بالا و وسط کادر، کلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يک خط فاصله و در وسط کادر عنوان مربوطه آورده مي‌شود؛ بمنظور مرتب نمودن پيوست‌ها، ‌ترتيب زير پيشنهاد مي‌گردد؛

پيوست ١- منحني‌ها

پيوست٢- جداول

پيوست ٣- قضايا و اثبات آنها

پيوست ٤- دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتري

پيوست٥- ليست برنامه کامپيوتري

پيوست ٦-نقشه‌هاي تهيه شده

پيوست ٧- مقالات

١١- پيوست‌هاي ديگر:

- کليه نرم افزارهاي تهيه شده بايستي همراه با دستورالعمل، فهرست ورودي‌ها و خروجي‌ها، برنامه‌هاي نوشته شده و ...در ضميمه گزارش آورده شود و همچنين يک نسخه از ديسکت يا سي دي حاوي اصــل (source) بــرنامه‌ها و اطلاعــات مربوطه به طرح تحويل گردد؛

- شماره مرجع داخل علامت [] در متن گزارش درج گردد و در انتهای گزارش نیز از ضمایم فهرست مراجع آورده شود؛

- براي پروژه‌هايي که به ساخت دستگاهي منجر شده باشد لازم است که:

  • مشخصات فني، نقشه‌هاي ساخت، روش اجرايي، استانداردهاي مربوطه، نتايج تست و مشخصات مراکز تست کننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شود؛
  • دستورالعمل و فن‌آوري (تکنولوژي) ساخت براي استفاده در ساخت يک قطعه (مانند مشخصات ريخته گري، ماشين کاري، عمليات حرارتي و...) ارایه‌ی گردد؛
  • طراحي‌هاي مفهومي، مدل‌هاي رياضي و محاسبات شبيه سازي با ذکر منابع علمي مربوطه ارایه‌ی شوند؛
"برگرفته از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اعمال تغییرات"
| نوشته محمود صمدی | تاریخ ثبت 1391/11/03 - 20:17 | گروه سایر اخبار | آخرین ویرایش 1391/11/03 - 20:17 | 0 نظر | 7669 بازدید |
0 نظر
آخرین نظر: ندارد
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
Waiting در حال انجام عملیات...
دستورالعمل گزارش دهی